Rådgivning af professionel erstatningsadvokat

I Danmark er den hyppigste årsag til at danskerne kommer til skade ulykker i trafikken. Hvad enten man er kommet til skade i en soloulykke, ved et sammenstød med en anden bil, som cyklist eller som fodgænger, kan man få udbetalt erstatning der hvor man er forsikret. 

Der er desværre mange danskere der snyder sig selv for at få udbetalt en erstatning de har krav på, fordi de ikke kender reglerne og deres rettigheder efter et trafikuheld. Dertil skal det lægges, at forsikringsselskaber ikke altid velvilligt udbetaler erstatning. 

Når man skal søge om erstatning, kræver det god dokumentation af, hvad der skete i ulykken og hvilke mén man har fået derefter. Men hvad skal man så gøre, og hvordan sørger man for at man får den erstatning for svie og smerte som man har krav på?
Efter et trafikuheld kan mange ikke overskue situationen og ikke mindst at starte en kompliceret erstatningssag.

Heldigvis findes der dygtige erstatningsadvokater der har mange års erfaring med personskade i forbindelse med ulykker i trafikken.
På Hviid Advokaters hjemmeside kan man finde gode råd fra en professionel erstatningsadvokat til hvad man skal gøre lige så snart man har været involveret i en ulykke. Selvfølgelig er erstatningssager også nogle gange gamle sager der skal åbnes igen eller forældede sager. I alle tilfælde er der mange love at forholde sig til og overskue, og det er grunden til at mange vælger at søge professionel rådgivning fra starten. På den måde sikrer man sig at ens sag bliver behandlet rigtigt til at starte med. Det er meget nemmere at få en retfærdig afgørelse end hvis man senere vil til at søge erstatning for noget, der er sket for længe siden. 

Nogle af de anbefalinger, erstatningsadvokaterne giver til de implicerede i en ulykke er, at søge lægehjælp lige efter ulykken og at oplyse alle de symptomer og smerter man har, også selvom man tror at det forsvinder af sig selv. Så skal skaden anmeldes til de steder man har tegnet forsikring. Erstatningsadvokater anbefaler at ikke man takker ja til et tilbud fra sit forsikringsselskab uden at have haft en professionel med på råd. Det er en måde at sikre sig, at man bliver behandlet efter de rettigheder man har som tilskadekommen i en trafikulykke, og at man får udbetalt hele den erstatning man har krav på.  

Hos Hviid Advokater kan man udfylde et online skema vedrørende sin ulykke og få en gratis sagsvurdering.